JavaScript il klavyeden girilen 2 sayı üzerinde seçilen işlemi yapmak.

JavaScript il klavyeden girilen 2 sayı üzerinde seçilen işlemi yapmak.

var sayi1=Number(prompt("1.Sayıyı giriniz:"));

var sayi2=Number(prompt("2.Sayıyı giriniz:"));

var islemTercih=prompt("Yapılacak işlemi seçiniz (+, -, *, /)");

var sonuc;

 

if(islemTercih=="+"){

sonuc=sayi1+sayi2;

console.log(sonuc);

}else if(islemTercih=="-"){

sonuc=sayi1-sayi2;

console.log(sonuc);

}else if(islemTercih=="*"){

sonuc=sayi1*sayi2;

console.log(sonuc);

}else if(islemTercih=="/"){

sonuc=sayi1/sayi2;

console.log(sonuc);

}else{

alert("Lütfen işlem tercihini doğru yapınız!");

console.log("Lütfen işlem tercihini doğru yapınız!");

}

 

/*

var toplam=sayi1+sayi2;

 

console.log(sayi1);

console.log(sayi2);

console.log(toplam);

*/

Paylaş:

İlgili Yazılar: